ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Πολλές είναι οι φορές που στην γλώσσα του καφέ αναφερόμαστε στους τρόπους παραγωγής του. Μάλιστα την ανάλογη λέξη την βρίσκετε και στην συσκευασία των προϊόντων μας κάθε φορά να συνοδεύεται από  διαφορετικές πληροφορίες .

Τι είναι λοιπόν ο τρόπος παραγωγής;

Είναι η διαδικασία που περιέχει όλα τα βήματα από την στιγμή που ο καφές μαζεύεται χειρωνακτικά μέχρι την στιγμή που αλέθεται και είναι έτοιμος για παράδοση. Κάθε εναλλακτικό βήμα σε αυτή την διαδικασία μπορεί να επηρεάσει δραματικά το τελικό γευστικό προφίλ του κόκκου του καφέ, για το λόγο αυτό το εμπορικό τμήμα του Green Coffee αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο του να βεβαιώσει ότι όλοι η διαδικασία παραγωγής είναι κορυφαία.

Προχωρούν δε σε διάφορα επιστημονικά πειράματα με στόχο να ανακαλύψουν νέους εναλλακτικούς τρόπους για εφαρμογή στη παραγωγή.

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την γεύση του καφέ είναι:

  • Πόσο χρόνο ο καρπός του καφέ αποθηκεύεται
  • Με ποια μέθοδο αποφλοιώνεται
  • Ποια είναι τα επίπεδα καθαρότητας του εξοπλισμού
  • Ποιου τύπου ζύμωση χρησιμοποιείται και για ποιο χρονικό διάστημα
  • Τι επίπεδο ποιότητας έχει το νερό
  • Ποια είναι η θερμοκρασία της διαδικασίας ξήρανσης

Οι μέθοδοι παραγωγής έχουν μεγάλες διαφορές από περιοχή σε περιοχή αλλά και από φάρμα σε φάρμα. Για να καταλάβει κάποιος εύκολα τα στοιχεία που αποτελούν κάθε διαφορετικό τρόπο παραγωγής , τα κατηγοριοποιήσαμε σε μερικές βασικές μεθόδους.