Η Ινδονησία μία χώρα με εντελώς διαφορετική κουλτούρα , έχει επίσης και μία εντελώς διαφορετική μέθοδο για την παραγωγή και την επεξεργασία του καφέ που ονομάζεται wet hulling. Το κεράσι του καφέ συλλέγεται και αποφλοιώνεται με τη χρήση χειροκίνητων συσκευών. Οι κόκκοι καφέ έχουν υποστεί ζύμωση για ένα σύντομο χρονικό διάστημα , στα ψάθινα καλάθια ή στους πλαστικούς σάκους μαζί με τα υγρά τους.

Μετά την ζύμωση οι κόκκοι του καφέ πλένονται με το χέρι. Αυτοί οι κόκκοι ζυμώνονται για μικρή περίοδο και πλένονται μόνο μια φορά. Αυτό έχει ως συνέπεια μια μερική αφαίρεση των υγρών , γνωστή ως semi-washed coffee. Μετά το πλύσιμο ο καφές απλώνεται για ξήρανση σε υπαίθριες επιφάνειες , υπερυψωμένες κλίνες , ή σε πλαστικά καλύμματα. Οι Ινδονήσιοι αποξηραίνουν τον καφέ σε επίπεδα 40% υγρασίας πριν αφαιρέσουν τον μανδύα σε αντίθεση με άλλες περιοχές του καφέ , που φτάνουν επίπεδα υγρασίας μεταξύ 10-12%. Αυτοί οι ακόμα υγροί πράσινοι κόκκοι καφέ φτάνουν σε επίπεδα υγρασίας συνήθως 10-12% μετά από αποξήρανση στον ήλιο. Αυτή η μέθοδος ισοπεδώνει την οξύτητα αυξάνοντας παράλληλα την αίσθηση στο στόμα.