Η διαδικασία αυτή γίνεται φυσικά , χωρίς χρήση χημικών , με την χρήση νερού. Οι πράσινοι κόκκοι του καφέ βυθίζονται στο νερό με σκοπό να αποβάλουν την καφεϊνη. Για να διαχωρίσεις την καφείνη από το νερό που περιέχει διαλυτά συστατικά , το νερό περνά μέσα από ειδικό φίλτρο που αφαιρεί την καφεϊνη. Το νερό περιέχει τα διαλυτά συστατικά των κόκκων του καφέ που συγκρατούν τα στοιχεία του αρώματος, έτσι ώστε κατά την εξαγωγή της καφείνης οι κόκκοι να διατηρούν τα αρχικά τους χαρακτηριστικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα νερό φορτισμένο με γεύσεις, κορεσμένο με τα στοιχεία του αρώματος αλλά χωρίς καφεΐνη, που επαναχρησιμοποιείται στην διαδικασία εξαγωγής. Οι κόκκοι καφέ που προκύπτουν από αυτή την διαδικασία είναι 99.9% καθαροί από καφεΐνη. Κάθε καφές που έχει υποστεί την διαδικασία θα έχει μία μικρή ποσότητα καφεΐνης.