Προκειμένου να διευκολυνθούν τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν ειδικές υποστηρικτικές τεχνολογίες, η ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνει δυο μηχανισμούς υποβοήθησης για την πλοήγηση χρηστών με αναπηρία. Τα βοηθήματα πλοήγησης είναι διαθέσιμα μέσω των συνδέσμων που είναι πάντα παρόντες στo κάτω μέρος της σελίδας.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ μεγέθυνσης και σμίκρυνσης της γραμματοσειράς και μεταξύ αλλαγής χρωματικών προφίλ.

Επίσης, η ιστοσελίδα είναι συμβατή με το πρότυπο WCAG-WAI-AA-2.0.